κατορθώσουσι

κατορθώσουσι
κατορθόω
set upright
aor subj act 3rd pl (epic)
κατορθόω
set upright
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
κατορθόω
set upright
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
κατορθόω
set upright
aor subj act 3rd pl (epic)
κατορθόω
set upright
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
κατορθόω
set upright
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”